• issuu.com/genietvanhetleven voor het online magazine Geniet van het leven met een chronische aandoening van Jowija Marketing & Events. Vind hier mooie artikels ism mensen met parkinson.

Yoppers Groene Hart

Yoppers Groene Hart

Yoppers (Young Onset Parkinson) Groene Hart biedt jongeren bij wie de diagnose parkinson al voor hun vijftigste is gesteld een plek om met elkaar ervaringen uit te wisselen en elkaar te leren kennen.

Ik ben de founder en het creatieve brein van Yoppers Groene Hart en ontwikkel de benodigde materialen en zorg voor de organisatie van evenementen en bijeenkomsten.

Kijk ook eens op www.yoppersgroenehart.nl