Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden Jowija Marketing & Events - Wendy's Parkinson Journey

Algemene Voorwaarden voor consumenten

1. Omvang

Deze algemene (verkoop)voorwaarden gelden voor alle bestellingen via de online shop www.jowija.nl van Jowija Marketing & Events (Wendy's Parkinson Journey), Vaartkade Noordzijde 42, 3461 CJ Linschoten, Nederland (hierna te noemen ‘Wendy's Parkinson Journey’), door consumenten in de zin van artikel 13 van het burgerlijk wetboek.

2. Bestelproces, overeenkomsten, beperkte hoeveelheid en commerciële doorverkoop

2.1 Bestelproces

 • Wendy's Parkinson Journey biedt zijn klanten een online magazine Wendy's Parkinson Journey. Door het klikken op het abonnement of het specifieke tijdschrift kun je deze bestellen door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
 • Door het klikken op het winkelwagen icoon, links onderaan de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
 • Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Afrekenknop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.
 • Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de btw) en details over de verzending en de kosten.
 • De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

2.2 Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Vervolgens moet u direct betalen via de aangeboden mogelijkheden. De klant krijgt vervolgens een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met Wendy's Parkinson Journey wordt alleen bevestigd als Wendy's Parkinson Journey de producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

3. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend van 2.2. komt bij de keuze voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door Wendy's Parkinson Journey. Deze betalingsinformatie wordt binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8.e. genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

4. Contracttekst

Wij slaan de tekst van het contract voor je op in jouw klantaccount. Na ontvangst van de bestelling door Wendy's Parkinson Journey ontvangt de koper een aparte bevestigingsmail van Wendy's Parkinson Journey met de essentiële inhoud van het contract, inclusief de op het moment van het contract geldende Algemene Voorwaarden.

5. Beperkte hoeveelheid, commerciële wederverkoop

De aangeboden goederen worden uitsluitend verkocht in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden en uitsluitend aan meerderjarige personen. (Indien van toepassing: maximaal toelaatbaar bestelbedrag).

De commerciële wederverkoop van goederen is niet toegestaan. Wendy's Parkinson Journey behoudt zich het recht voor om contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van goederen niet te accepteren.

6. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief btw en andere prijselementen. Geen verzendkosten aangezien het een online magazine betreft.

7. Verzending

7.1 Levertijd

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-4 dagen. De verzending wordt rechtstreeks naar uw email account verstuurd.

8. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Wendy's Parkinson Journey totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Wendy's Parkinson Journey niet toegestaan.

9. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de Wendy's Parkinson Journey.

9.1 Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 • de levering van losse kranten, tijdschriften of magazines, zoals het magazine Wendy's Parkinson Journey.

9.2 Model voor herroepingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Wendy's Parkinson Journey, Vaartkade Noordzijde 42, 3461 CJ LINSCHOTEN info@jowija.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende:

 • de levering van de volgende digitale inhoud:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die je bij Wendy's Parkinson Journey koopt. Dit houdt in dat je als consument recht hebt op een deugdelijk product. Het product is of doet wat jij als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke productpagina.

11. Betaalmethoden en creditnota’s

Goederen kunnen worden betaald met iDeal of Paypal of via aanvraag via rechtstreekse bankbetaling. Wendy's Parkinson Journey heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

 • Betaling via iDeal
 • Als je kiest voor een betaling via iDeal, word je na het plaatsen en bevestigen van jouw order doorgestuurd naar een beveiligde internetomgeving van jouw eigen bank. Aldaar kun je de betaling afronden. Zodra dit gebeurd is, verstuurt Wendy's Parkinson Journey binnen 2 werkdagen jouw bestelling.
 • Betaling via PayPal
 • Je kunt op Wendy's Parkinson Journey ook betalen met via jouw PayPal account.

12. Rekeningen

Wendy's Parkinson Journey heeft het recht om facturen aan de klant elektronisch te verzenden. Elektronische facturen worden per e-mail in PDF-formaat naar de klant verzonden. De gefactureerde omzetbelasting geeft de klant geen recht op aftrek van voorbelasting.

13. Privacy

Wendy's Parkinson Journey neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kunt u bekijken op www.wendySparkinson.com.

14. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met Wendy's Parkinson Journey en een electronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft Wendy's Parkinson Journey het recht dit electronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te aller tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het electronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar info@jowija.nl, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

15. Identiteit van de contracterende partij

Wendy's Parkinson Journey

Info@jowija.nl

Vaartkade Noordzijde 42

3461 CJ LINSCHOTEN, Nederland

vertegenwoordigd door Wendy van Wijk-Lugthart

KvK-nummer: 84907606

16. Onlinegeschillenbeslechting voor consumenten

Het platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) tussen ondernemers en consumenten is beschikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wendy's Parkinson Journey is niet verplicht noch bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure via een geschillenorgaan.

17. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Nederlandse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.