• issuu.com/genietvanhetleven voor het online magazine Geniet van het leven met een chronische aandoening van Jowija Marketing & Events. Vind hier mooie artikels ism mensen met parkinson.

Vrouw en Parkinson

Interview in Spreekuur over vrouw en parkinson.

Dit magazine is uitgegeven door Women Inc i.s.m. De Nederlandse Patiëntenfederatie. Dit magazine is ook verspreid op het Nederlandse Huusartsen Congres op 8 april jl.